Jak sporządzić benchmark potwierdzający rynkowość wynagrodzenia zarządu? | ECDP Group

W jakim zakresie zmiany w prawie podatkowym, które nastąpiły w styczniu 2019 roku, wpłynęły na metodologię analiz porównawczych?

– Za najważniejszą z wprowadzonych zmian uznać należy obowiązek przedstawienia danych porównawczych w formie elektronicznej, umożliwiającej ich edycję, grupowanie, sortowanie i przeprowadzanie weryfikacji wykonanych obliczeń.

Więcej na ten temat na łamach dzisiejszego wydania Dziennik Gazeta Prawna piszą ekspertki Grupy ECDP Danuta Langer-Babicz i Katarzyna Musialska.

Pełna treść artykułu znajduje się tutaj.

10 czerwca 2019