Jakiej ewidencji podlega odsprzedaż pakietów medycznych? | ECDP Group

Odsprzedaż pakietów byłym pracownikom

Aby móc odsprzedać niepotrzebne już pakiety byłym pracownikom, konieczne jest łączne spełnienie poniższych warunków:

  1. bezgotówkowa forma sprzedaży,
  2. z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
  3. usługa świadczona wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

Przykład: Spółka ABC sp. z o.o., która jest czynnym podatnikiem VAT kupuje oraz odsprzedaje pakiety medyczne dla swoich aktualnych pracowników oraz dla osób, które zakończyły już współpracę ze spółką ABC sp. z o.o..  Czy będąc w takiej sytuacji konieczne będzie  prowadzenie ewidencji stosując kasy rejestrujące?

Całość artykułu wraz z odpowiedzią na powyższe pytanie dostępna jest tutaj.

Autor:Alicja Ziółek, doradca podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

27 lutego 2020