Kiedy uzgodnienie jest schematem podatkowym? | ECDP Group

– Wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jest efektem implementacji przepisów unijnych – Dyrektywy Rady (UE) 2018/822. Obowiązkowi informacyjnemu podlegają bez wyjątku te schematy podatkowe, które dodatkowo spełniają kryterium transgraniczne (dotyczą dwóch różnych krajów).

Czym są uzgodnienia i jakie są przesłanki, by nazwać je schematem podatkowym? Odpowiedzi na to pytanie udziela Kamil Jagodziński, konsultant podatkowy ECDP, na łamach Rzeczpospolitej.

Tekst artykułu mieści się tutaj. Zachęcamy do lektury.

25 lutego 2019