Nie zawsze trzeba ustalać temperaturę referencyjną wyrobów energetycznych | ECDP Group

Sposób rozliczania akcyzy od oleju napędowego często może stwarzać problemy. Zdarza się bowiem, że dostawca i nabywca nie mogą porozumieć się co do temperatury tego wyrobu, na podstawie której należy ustalać jego ilość. Czy ustalanie temperatury referencyjnej wyrobów energetycznych jet zawsze konieczne?

Eksperci Grupy ECDP udzielają odpowiedzi na łamach Rzeczpospolitej.

7 maja 2018