Jak liczyć okres przedawnienia po umorzeniu egzekucji | ECDP Group

Czy uchylenie decyzji ostatecznej lub umorzenie postępowania egzekucyjnego skutkuje przerwaniem biegu terminu przedawnienia?
Wyjaśnia Konrad Bartuzel, ekspert podatkowy Grupy ECDP, na łamach Rzeczpospolitej.

23 lipca 2018