Jak opodatkować sprzęt, który zakupiliśmy od pracodawcy? | ECDP Group

Jaki podatek zapłaci pracownik, który odkupi od firmy używany sprzęt?

– Sprzedaż pracownikowi rzeczy stanowiących składniki majątku spółki po preferencyjnej cenie skutkuje uzyskaniem przez niego przychodu wynikającego z różnicy między ceną rynkową a ponoszoną odpłatnością.

Więcej na ten temat wyjaśnia na łamach Rzeczpospolitej Przemysław Szwed, konsultant podatkowy w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp.k.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu, którą można odnaleźć tutaj.

7 maja 2019

Powiązane specjalizacje: