Podatki 2018: Interpretacje podatkowe z nowymi ograniczeniami? | ECDP Group

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić obowiązek występowania o interpretację przepisów podatkowych na podstawie tzw. wniosku grupowego, jeżeli stan faktyczny lub przyszłe zdarzenie wniosku obejmuje czynności dokonywane z udziałem podmiotów powiązanych lub z podmiotem, który w efekcie dokonania czynności opisanych we wniosku stanie się podmiotem powiązanym.

Skutki przygotowywanego projektu opisujemy na portalu podatki.biz

13 kwietnia 2018