Podnoszenie kwalifikacji pracowników w kosztach spółki | ECDP Group

Szkolenie dla handlowców, czy warto inwestować?

Prowadzenia działalności jest w ścisłym związku z podejmowaniem działań, które mają na celu podnoszenie wiedzy oraz kwalifikacji handlowców, którzy są ze spółką powiązani. Dodatkowo, powinniśmy mieć na uwadze to, że organizując szkolenie dla naszych handlowców, efektem takiego działania będzie podniesienie się wiedzy, efektywności oraz kwalifikacji pracowników, a co za tym idzie? Większe możliwości pozyskania nowych klientów. Prosta matematyka, im więcej klientów zdobywa spółka tym osiąga ona większe przychody. W związku z tym wydatki na organizację takiego szkolenia, mogą co do zasady stanowić koszty uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.

Czy program szkolenia może zawierać część rozrywkową?

Do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z częścią merytoryczną szkolenia dla handlowców, należą wydatki na transport, wyżywienie, opłacanie kadry szkoleniowej oraz zakwaterowanie. Jednak nie raz jest tak, że poza podstawowym programem szkoleniowym jest też miejsce na integracje, chociażby podczas uroczystej kolacji na koniec ciężkiego i pełnego dnia nauki. Taka kolacja zaliczana jest już do części rozrywkowej przedsięwzięcia. Nie powinno nikogo to dziwić, że jeśli celem organizacji szkolenia jest podniesienie kwalifikacji naszej kadry to zorganizowanie kolacji dla naszych pracowników, jest swego rodzaju podziękowaniem za chęć samorozwoju, czyli innymi słowy za wyniki sprzedażowe. W takiej sytuacji warto wykazać, że zawarcie w agendzie szkolenia części rozrywkowej nie ma na celu kreowania pozytywnego wizerunku spółki, lecz dodatkowe zmotywowanie handlowca do jeszcze większego zaangażowania w wykonywaną pracę.

Autor: Przemysław Szwed, konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wsplnicy sp.k.

Całość artykułu dostępna jest tutaj.

25 lutego 2020