Różna podmiotowość spółki cywilnej w świetle podatku od nieruchomości i akcyzy | ECDP Group

Kto jest rzeczywistym podatnikiem?

Do katalogu spółek handlowych nie zalicza się spółki cywilnej, natomiast przepisy dotyczącej tej formy prawnej zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym, z których czytamy iż spółka cywilna jest umową zawartą przez wspólników, którzy są odpowiedzialni za jej zobowiązania solidarnie całością swojego majątku. Wniosek jest taki, że spółka cywilna nie jest odrębnym bytem prawnym, a co za tym idzie nie wymaga ona wpisu do jakiegokolwiek rejestru. Tej formie prawnej przyznawany jest jedynie REGON oraz numer identyfikacji podatkowej.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz móc odpowiedź na pytanie o to, kim jest w tej sytuacji podatniki (spółka czy też jej wspólnicy), domaga się szczególnej analizy przepisów prawa podatkowego regulujących konkretny podatek.

 

Więcej na ten temat  wyjaśnia Aleksander Przeździecki, Grupa ECDP

Pełna treść artykułu znajduje się tutaj.

29 września 2019