Dopłaty do pensji z FGŚP w podatku dochodowym | ECDP Group

Tarcza antykryzysowa – dopłaty do pensji z FGŚP

Jedną z form wsparcia przewidzianych w tarczy antykryzysowej jest dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dofinansowanie z FGŚP co do zasady, jest to bezzwrotna pomoc finansowa, której celem jest obniżenie kosztów pracodawcy w związku z zatrudnianymi przez niego pracownikami w okresie zastoju gospodarczego, spowodowanego kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Biorąc pod uwagę powyższe dane, można stwierdzić, że świadczenia te stanowią przychód zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. Ponadto, w odniesieniu do tych świadczeń, nie znajdzie zastosowania żaden z wyjątków zawartych w art. 12 ust. 4 ustawy o PDOP.

Autor: Przemysław Szwed, konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Całość artykułu dostępna jest tutaj.

22 maja 2020