Podatek od importu można rozliczyć prościej | ECDP Group

Rozliczenie w deklaracji podatkowej kwoty VAT przy sprowadzaniu towarów spoza UE

Zgodnie z ustawą o VAT importer powinien regularnie wpłacać kwotę należnego podatku na rachunek bankowy odpowiedniego urzędu skarbowego. Dodatkowo, zgodnie z zasadą neutralności VAT, podatnik ma prawo obniżenia w deklaracji podatkowej kwoty podatku o naliczony podatek wynikający z dokumentu celnego. Jakie przesłanki należy spełnić, aby móc rozliczyć kwotę podatku szybciej?

– Pierwszą z nich jest to, że importowane towary muszą być objęte tzw. procedurą uproszczoną wynikającą z art. 166 albo art. 182 unijnego kodeksu celnego. Ponadto, art. 33a ust. 1 ustawy o VAT stosuje się pod warunkiem przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem, zaświadczeń o braku zaległościach we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Zaświadczenia te muszą być wydane nie wcześniej niż sześć miesięcy przed importem.

Więcej na ten temat na łamach Rzeczpospolitej pisze Kamil Kowalski, konsultant podatkowy w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp.k.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, link do jego treści znajduje się tutaj.

9 lipca 2019