Zwolnienie z VAT usług zarządzania ASI | ECDP Group

Jak należy interpretować pojęcie zarządzania funduszami w kontekście zwolnienia usług zarządzania z podatku VAT?

Przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Zarządzającym ASI może być wyłącznie spółka kapitałowa, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie na wykonywanie działalności jako zarządzający ASI. Jakie przesłanki należy spełnić, aby móc zwolnić od podatku VAT usługi zarządzania?

Dla serwisu Infor.pl odpowiedzi udziela Konrad Bartuzel, radca prawny, konsultant podatkowy w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp.k.

Pełna treść artykułu znajduje się tutaj.

9 kwietnia 2019

Powiązane specjalizacje: