Błędy w zaliczkach, a brak korekty PIT-11 | ECDP Group

Co zaliczamy do przychodów ze stosunku pracy?

W trakcie roku 2019 pracodawcy mieli wyzwanie – zmierzyć się z problemem podwyższania kosztów uzyskania przychodów za miesiące od października do grudnia. Niekiedy powodowało to spore problemy techniczne np. w programach do obsługi kadrowej. Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów powstało ze  zmiany treści przepisu art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będącej następstwem wejścia w życie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1835).

Przychody ze stosunku pracy są to różnego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartości pieniężne świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, a w szczególności:

  • wynagrodzenia zasadnicze,
  • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
  • różnego rodzaju dodatki, nagrody,
  • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego,czy ich wysokość została z góry ustalona,
  • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika,
  • wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Autor: Tomasz Janik, konsultant podatkowy w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ksiegowosc.infor.pl

24 kwietnia 2020