Swap ryzyka kredytowego z podatkiem CIT u źródła | ECDP Group

Wynagrodzenie dla zagranicznego kontrahenta za przejęcie ryzyka niespłacalności pożyczek może być uznane za przychód z tytułu świadczeń podobnych do gwarancji i poręczeń. Czy w związku z tym należy je pomniejszyć o zryczałtowany podatek?

Polecamy najnowszy artykuł naszej ekspertki Aleksandry Kołc w Rzeczpospolitej o ryzyku kredytowym z podatkiem CIT u źródła.

9 kwietnia 2018