Tarcza antykryzysowa – zmiany w VAT | ECDP Group

Jakie zmiany wprowadza tarcza antykryzysowa?

Andrzej Duda 31 marca 2020 r. podpisał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 568), zwaną Tarczą antykryzysową. Ustawa ta  ona wprowadza kilka zmian w zakresie podatku VAT:

  • zmiana terminu wprowadzenia nowego JPK_VAT dla dużych podatników,
  • procedura uproszczona w imporcie towarów,
  • sankcja za błędy w ewidencji VAT będzie miała charakter  fakultatywny,
  • brak opłat prolongacyjnych,
  • zmiana terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT,
  • dłuższy termin na złożenie ZAW-NR,
  • paragon w postaci elektronicznej za zgodą nabywcy.

Szczegółowy opis zmian w dalszej części artykułu tutaj.

Autor: Natalia Trestka, Młodszy konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

 

27 kwietnia 2020