VAT: Bezumowne korzystanie z lokalu | ECDP Group

Zakończenie umowy najmu podczas pandemii

W związku z pandemią koronawirusa, część najemców pozostała w lokalach, na które wygasły lub zostały skutecznie wypowiedziane umowy najmu. W tej sytuacji wynajmujący wciąż może obciążyć kosztami wynikającymi z użytkowania lokalu, najemcę. Należy jednak uwzględnić fakt, że stosować należy inny podatek VAT niż ten stosowany w przypadku posiadania ważnej umowy najmu. W celu stwierdzenia czy podatnik wykonał czynność opodatkowaną, należy skorzystać z kryteriów jakie określone są w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwość UE. Zgodnie z nim, koszty użytkowania lokalu w trakcie pozostawania w nim przez najemcę, który pozostaje w lokalu, co do którego wypowiedziana mu została umowa najmu traktujemy jako naprawienie szkody wyrządzonej wynajmującemu. Zgodnie z treścią np. 471 Kodeksu cywilnego odszkodowania tego nie należy traktować jako wynagrodzenie, a rekompensatę. Jak wynika z powyższego opłaty dotyczące przedstawionej sytuacji, nie powinny być obciążane podatkiem VAT.

Autor: Paweł Terpiłowski, Radca prawny / Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Całość artykułu dostępna jest tutaj.

29 sierpnia 2020