Zmiany CIT 2020r. – ulga na „złe długi” | ECDP Group

Nowelizacja przepisów

Wraz z nadejściem nowego roku, nadchodzą także zmiany w podatku CIT, czyli od 1 stycznia 2020 r.  w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2019 poz. 865, w dalszej części ustawa o PDOP), wprowadzone na mocy ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. 2019 poz. 1649) znajdziemy wzmiankę dotyczącą nowelizacji ulgi na „złe długi”.

Przychód należny

Za datę powstania przychodu należnego uznaje się dzień wydania towaru/rzeczy, wykonania zlecenia bądź częściowego wykonania zlecenia, ale również zbycia się prawa majątkowego. W myśl tej zasady, podatnik winien jest rozpoznać przychód, nawet jeśli nie dostał na ten czas wynagrodzenia od kontrahenta w sytuacji gdy np. została wystawiona faktura lub wykonane zostało zlecenie.

Co się dzieje, gdy kontrahent nie reguluje wobec nas swoich zobowiązań? Na te pytanie odpowiada autor artykułu Bartosz Suławko, Konsultant podatkowy w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp. k.

Całość artykułu dostępna jest tutaj.

7 stycznia 2020