VAT: kiedy bezumowne korzystanie z nieruchomości nie podlega opodatkowaniu | ECDP Group

Kiedy bezumowne korzystanie z nieruchomości jest opodatkowane VAT?

Podmiot, który mimo wygaśnięcia umowy najmu nie zgłasza zastrzeżeń co do dalszego zajmowania lokalu, a przy tym otrzymuje z tego tytułu opłaty, nadal świadczy usługę za wynagrodzeniem. Jak widzą to organy podatkowe?

– Organy przyjmują, że kluczowym elementem dla rozstrzygnięcia czy czynność bezumownego korzystania z nieruchomości podlega opodatkowaniu jest istnienie, nawet nieformalnej, zgody na korzystanie z niej.

Więcej na ten temat na łamach Rzeczpospolitej wyjaśnia Tobiasz Olczak, młodszy konsultant podatkowy ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp.k.

Zachęcamy do lektury, treść znajduje się tutaj.

29 kwietnia 2019