Zwolnienie podmiotowe w zakresie stosowania kas fiskalnych | ECDP Group

Czy każdy przedsiębiorca ma obowiązek stosować kasy rejestrujące?

Rozliczenia sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących, zgodnie z ustawą o VAT, muszą ewidencjonować przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub świadczą usługi osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym.

Kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów?

Jakie są przesłanki, które upoważniają do podmiotowego zwolnienia? Jakie wątpliwości przy interpretacji przepisów mają przedsiębiorcy? Odpowiedzi na te pytania udziela Maria Strelczenko, młodszy konsultant podatkowy ECDP Sp. z o.o. dla serwisu Infor.pl.

Tekst artykułu znajduje się tutaj.

5 marca 2019