VAT: miejsca prowadzenia działalności a wysyłka towarów do klientów sklepu internetowego | ECDP Group

– W przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika, miejscem ich świadczenia jest kraj, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności. Jeśli jednak usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym kraju niż jego siedziba, to wtedy miejscem opodatkowania jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Zachęcamy do lektury artykułu w Rzeczpospolitej, w którym Kamil Kowalski, konsultant podatkowy ECDP Sp. z o.o. interpretuje obowiązujące przepisy i przytacza katalog cech decydujących o stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Pełna treść artykułu znajduje się tutaj.

21 stycznia 2019