VAT: zadatek przy nabyciu nieruchomości | ECDP Group

Zadatek, a wynagrodzenie

Zadatek jest częścią kwoty środków pieniężnych, którą nabywca wpłaca na rzecz kupna przyszłej usługi albo towaru. W sytuacji gdy transakcja nie zostanie sfinalizowana, zadatek będzie stanowił część wynagrodzenia.

Przykład. XYZ sp. z o.o. nabywa nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanej) od ABC sp. z o.o. Obie strony transakcji są czynnymi podatnikami VAT. Sprzedawca otrzymał zadatek od kupującego i wystawił fakturę stosując zwolnienie od podatku VAT dla tej nieruchomości. Przed ostatecznym sfinalizowaniem transakcji, strony uzgodniły, że zrezygnują ze zwolnienia i opodatkują transakcję.

  • Czy wpłatę zadatku należy opodatkować podatkiem VAT
  • Czy nabywcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego?
  • Czy oświadczenie o wyborze opodatkowania należy złożyć przed uiszczeniem zadatku?

Całość artykułu na podatki.biz.

Autorzy: Adrian Puttkammer, Młodszy konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i wspólnicy sp.k. i

Alicja Ziółek, doradca podatkowy, Kierownik zespołu ds. podatków pośrednich w ECDP TAX Żuk Komorniczak i wspólnicy sp.k.

 

29 kwietnia 2020