Nie wystarczy wpis w księdze wieczystej | ECDP Group

Domniemanie zgodności ujawnionej w księdze wieczystej

Nie tylko w szczególnym postępowaniu sądowym możliwe jest obalenie zgodności ujawnionej w księdze wieczystej hipoteki ze stanem rzeczywistym, ale również w sprawie o zapłatę. Zapewne wiele osób spotkało się z tym, że gdy jakieś informacje znajdą się w księdze wieczystej, to zakłada się, że jest tak jak to jest tam zapisane. Nierzadko też mówi się o rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Jednak prawnicy mają specyficzną wiedzę o tym, że domniemanie, iż prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym, jest obalane.

W związku z tym nasuwa się ważne pytanie: Czy domniemanie można obalić jedynie w ramach szczególnego postępowania, czy też w innej sprawie, np. w ramach postępowania o zapłatę?

Zapraszamy do lektury artykułu z udziałem naszej prawniczki – Darii Pośpiech-Przeor, która odnosi się w nim do wyroku Sądu Najwyższego (sygn. akt I CSK 429/18) ws. domniemania.

Artykuł dostępny tutaj.

19 sierpnia 2020