Wspólnik wykona usługę dla spółki i ujmie ją w kosztach | ECDP Group

Czy wydatki poniesione przez spółkę komandytową na nabycie świadczeń od komandytariusza są dla niego kosztami podatkowymi proporcjonalnie do jego udziału w kosztach spółki? Jakie są skutki (w tym przypadku) braku osobowości prawnej? Na łamach Rzeczpospolitej kwestie te wyjaśnia Przemysław Szwed, konsultant podatkowy ECDP Sp. z o.o.

27 sierpnia 2018