14 – 18 września | aktualności w podatku akcyzowym | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Przedstawiamy kolejne informacje dotyczące projektu ustawy, który zakłada wiele istotnych zmian dotyczących ustawy o podatku akcyzowym. Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie katalogu warunków niezbędnych dla zastosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów żeglugi, poprzez wprowadzenie wymogu wpisania statków żeglugi śródlądowej i statków rybackich, na które dostarczane jest zwolnione od akcyzy paliwo, do odpowiednich prowadzonych dla nich rejestrów. Ponadto, ustawa przewiduje zwolnienie od akcyzy importu napojów alkoholowych przywożonych w bagażu osobistym członka załogi środka transportu wykorzystywanego do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, w ramach następujących norm:

  • alkohol etylowy nieskażony o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości – 0,5 litra;
  • napoje fermentowane, wina musujące i wyroby pośrednie, o rzeczywistej objętościowej mocy  alkoholu nieprzekraczającej 22% objętości – 0,5 litra;
  • wina niemusujące – 0,5 litra;
  • piwo – 2 litry.

W kolejnych wydaniach Podatkowego Przeglądu Tygodnia zostaną przedstawione dalsze zmiany dotyczące podatku akcyzowego, wynikające z projektu ustawy.

Projekt ustawy nie został jeszcze skierowany do Sejmu, znajduje się obecnie na etapie opracowywania przez Stały Komitet Rady Ministrów.

21 września 2020