Ministerstwo Finansów weryfikuje JPK_VAT w narzędziu analitycznym | ECDP Group

Zespół ECDDP chciałby Państwa poinformować, że Ministerstwo Finansów przeprowadza weryfikację otrzymanych JPK_VAT za pomocą kompleksowego elektronicznego narzędzia analitycznego. Jak wynika z informacji udzielonych przez Ministerstwo Finansów, w przesłanych za luty 2017 r. JPK_VAT, zidentyfikowano liczne przypadki niezgodności w postaci:

  • rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy okres
  • rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT
  • uwzględniania w plikach JPK_VAT zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów i usług.

 

Ponadto przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej zidentyfikowali ponad 63 000 transakcji w rejestrach zakupów budzących wątpliwości w odniesieniu co do ich rzetelności i prawidłowości, wśród których można wymienić posługiwanie się fakturami VAT od podatników nieuprawnionych do wystawiania faktur VAT.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów ww. wątpliwości będą wyjaśniane przez właściwe urzędy skarbowe w ramach posiadanych prawnych możliwości. W zależności od rodzaju stwierdzonych błędów urzędy skarbową mogą wyjaśniać nieprawidłowości poprzez kierowanie drogą mailową pism do podatników, prowadzenie czynności sprawdzających lub kontroli podatkowych.

12 maja 2017