Ważną informacją dla podatników jest potwierdzenie stanowiska o braku obowiązku zgłaszania nr rachunku VAT do urzędu skarbowego. | ECDP Group

Ponadto MF poinformowało, że w przypadku otrzymania przez podatnika faktury korygującej zwiększającej lub zmniejszającej podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku jeszcze przed dokonaniem zapłaty za fakturę pierwotną możliwe jest uregulowanie w MPP płatności wynikającej z obydwu faktur jednym komunikatem przelewu. W takim przypadku, w komunikacie przelewu, należy podać numer faktury pierwotnej oraz kwotę wynikającą z faktury pierwotnej oraz faktury korygującej. Takie postępowanie nie narusza zasady powiązania płatności w MPP z pojedynczą fakturą, ponieważ faktura korygująca modyfikuje wartości wskazane na fakturze pierwotnej.

W innych przypadkach, dana płatność w ramach MPP może odnosić się tylko do jednej faktury.

Poniżej przesyłamy link do przedmiotowej broszury:

https://www.finanse.mf.gov.pl/vat/objasnienia-podatkowe-i-broszury-informacyjne/-/asset_publisher/0Tp7/content/objasnienia-podatkowe-mechanizm-podzielonej-platnosci?redirect=https%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%2Fobjasnienia-podatkowe-i-broszury-informacyjne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0Tp7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2#p_p_id_101_INSTANCE_0Tp7_

25 lipca 2018