Dotacje na szkolenia – zamów bezpłatną konsultację! | ECDP Group

Od lat specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników. Jako liderzy w branży szkoleniowej mamy na swoim koncie setki zadowolonych pracowników firm, którzy razem z nami podnosili swoje kwalifikacje!

Sprawdź raport „Najlepsze firmy szkoleniowe”

Obecnie środki na fundusze szkoleniowe można pozyskiwać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

 • Na co można uzyskać dofinansowanie?
  W ramach KFS przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na umowę o pracę mogą uzyskać wsparcie na kształcenie ustawiczne w celu zdobywania i uzupełniania kompetencji zawodowych.Środki te są rozdysponowywane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na 100% refundacji kosztów szkoleń, a firmy zatrudniające powyżej 9 pracowników na 80%.
 • Kto może skorzystać?
  Każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę oraz spełniający co najmniej jeden z określonych przez ministra priorytetów wydatkowania KFS. Podmioty niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę są wyłączone z programu i nie mogą otrzymać dotacji w ramach KFS.
 • Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2022 w ramach wsparcia kształcenia ustawicznego:
  osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
  osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
  – osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
  pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
  w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
  – osób pracujących w branży motoryzacyjnej
  – w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 • Wysokość dofinansowania
  100% kosztów szkolenia
  – w przypadku mikro przedsiębiorcy (firma zatrudniająca do 9 osób na umowę o pracę) – ale nie więcej niż do wysokości 15 tys. zł brutto / uczestnika
  80% kosztów szkolenia
  – ale nie więcej niż 15 tys. zł brutto – dla małych firm (zatrudniających powyżej 10 pracowników na umowę o pracę)

Pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie z KFS, przygotujemy dla Twojej firmy kompletną dokumentację. Wystarczy, że do nas napiszesz lub zadzwonisz, a my załatwimy za Ciebie wszystkie wnioski od początku do końca, bez względu na wysokość kwoty dofinansowania!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

contact@ecdpgroup.com
tel: 575 585 150

Red. Ewa Kowacz

30 grudnia 2021