18 maja – 22 maja | nowości w akcyzie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Opodatkowanie zerową stawką wyrobów o kodzie CN 3403 będących preparatami do obróbki skór

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.05.2020 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.55.2020.2.PJ. Opodatkowanie zerową stawką akcyzy wyrobów akcyzowych o kodzie CN 3403 będących preparatami do obróbki skór. Wnioskodawca dokonuje obrotu m.in. środkami do obróbki skór stosowanymi w garbarniach, objętymi pozycją CN 3403 91 00. Przedmiotowe środki przeznaczone są wyłącznie do obróbki skór i zbywane są podmiotom albo je zużywającym (garbarniom) dla tych celów albo handlujących nimi. Nie są one przeznaczone do celów opałowych ani jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Produkty te nie są też preparatami smarowymi. Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania obrotu preparatami do obróbki skór o kodzie CN 3403 91 00. Zdaniem organu podatkowego będące przedmiotem obrotu Spółki preparaty o kodzie 3403 nie wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, nie będące preparatami smarowymi i nie przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych, albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych będą mogły być opodatkowane stawką 0 zł w oparciu o art. 89 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym.

25 maja 2020