Stawka na dodatki i domieszki do paliw | ECDP Group

Zespół ECDDP informuje o stanowisku Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wyrażonym w interpretacji indywidualnej z 16.06.2016 r. (znak: IBPP4/4513-125/16/BP) dotyczącym właściwej stawki podatku akcyzowego dla dodatków i domieszek do paliwa. Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się Spółka dokonująca nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych o kodzie CN 3811, stanowiących dodatki i domieszki do paliw silnikowych, w szczególności do benzyny, oleju napędowego oraz LPG. Wątpliwości Spółki dotyczyły stawki podatku akcyzowego dla ww. wyrobów. W ocenie Spółki dodatki i domieszki do paliw winny być opodatkowane zgodnie z ich wykorzystaniem, stawką podatku przyjętą dla równoważnego paliwa silnikowego lub paliwa do ogrzewania. Dodatki do paliw silnikowych lub opałowych powinny być więc opodatkowane stawką podatku akcyzowego jak dla paliw, do których są dodawane. Swoje stanowisko Spółka oparła na analizie przepisów Dyrektywy Rady 2003/96/WE z 27.10.2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej oraz na tezach zawartych w postanowieniu  Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 5.02.2015 r. w sprawie C 275/14. Organ podatkowy uznał stanowisko Spółki w całości za prawidłowe i odstąpił od sporządzenia uzasadnienia. Wskazać należy, że w przeszłości organy nakazywały stosować do dodatków i domieszek do paliw stawkę akcyzy właściwą dla pozostałych paliw silnikowych, określoną w art. 89 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku akcyzowym. Przedmiotowa interpretacja potwierdza zatem, że organy zaaprobowały ww. postanowienie TSUE i w konsekwencji zmieniły stanowisko, na korzystniejsze dla podatników.

 

 

 

 

4 sierpnia 2017