2 – 6 grudnia | podatek od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Skutki podatkowe zawarcia umów pożyczek poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2.12.2019 r., znak 0111-KDIB2-2.4014.187.2019.3.PB

Wnioskodawca z siedzibą w Polsce zamierza zawrzeć z podmiotem z siedzibą w Belgii ramową umowę pożyczki oraz umowy szczegółowe pożyczek. Umowy te zostaną  zawarte poza granicami Polski (w Belgii) oraz na dzień zawarcia każdej z tych umów objęte daną umową środki pieniężne będą znajdowały się również poza granicami Polski (na rachunku Pożyczkodawcy w banku zagranicznym w Belgii).

Organ podatkowy uznał, że ww. umowy pożyczek nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, o ile środki pieniężne w chwili jej zawarcia będą znajdować się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowy pożyczki zostaną zawarte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9 grudnia 2019

Powiązane specjalizacje: