23 – 27 marca | co nowego w PCC | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Nieodpłatne przeniesienie udziałów w spółce, w wykonaniu umowy powiernictwa, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.03.2020 r., znak 0111-KDIB2-3.4014.104.2019.6.BD

Wnioskodawca w dniu 2 lipca 2013 r. zawarł m.in. z trzema osobami fizycznymi, trzy umowy powiernictwa dotyczące nieodpłatnego zlecenia zawarcia umowy spółki z o.o., objęcia przez Wnioskodawcę w imieniu własnym lecz na rachunek trzech powierzających udziałów w Spółce, objęcia przez Wnioskodawcę funkcji w zarządzie spółki. Wnioskodawca zawarł jeszcze kolejne umowy powiernictwa z innymi osobami fizycznymi. W dniu 31 października 2017 r. zawarto aneksy do umów powierniczych. Na mocy tych aneksów Powierzający (1, 3 oraz 4) zleca, a Wnioskodawca przyjmuje nieodpłatne zlecenie objęcia i posiadania w imieniu własnym lecz na rachunek Powierzającego (1, 3 oraz 4) udziałów w Spółce. W przedmiotowych umowach określono m.in., że Wnioskodawca nieodpłatnie ma przenieść własność udziałów na rzecz Powierzającego (1, 3 oraz 4) oraz wydać mu wszystko, co przy wykonaniu umowy (1, 3 oraz 4) dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy nieodpłatne przeniesienie przez Wnioskodawcę na rzecz Powierzającego (1, 3, 4) własności Udziałów w spółce, w wykonaniu umowy powiernictwa, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem organu podatkowego zawarcie umowy powierniczej i przeniesienie na jej podstawie prawa własności nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym nieodpłatne przeniesienie prawa własności udziałów w spółce, w wykonaniu zawartej umowy powierniczego nabycia udziałów w spółce przez Wnioskodawcę na rzecz Powierzającego (1, 3 oraz 4), nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

31 marca 2020