PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk 2854)

Szczegóły ustawy dotyczące obniżenia stawki PCC od umów pożyczek zostały przedstawione w PPT nr 6.

Ustawa została podpisana przez prezydenta i wejdzie w życie 1.01.2019 r.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2854

 

30 listopada 2018

Powiązane specjalizacje: