3 – 7 lutego | wiadomości | akcyza | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.Stawka podatku akcyzowego dla nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów energetycznych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27.01.2020 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.258.2019.2.WR

Określenie stawki podatku akcyzowego dla nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów energetycznych o kodzie CN 3403
Wnioskodawca dokonywał i zamierza dokonać w przyszłości nabycia wewnątrzwspólnotowego środków natłuszczających stosowanych w procesie garbowania i wykończenia skór licowych i futerkowych o kodzie 3403 11 00 „Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów” oraz o kodzie CN 3403 91 00 „Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów. Kody CN wymienionych wyrobów energetycznych podane zostaną na fakturze dostawcy. Podane przez Wnioskodawcę opisy wyrobów odpowiadają rzeczywistemu ich przeznaczeniu. Nabywane środki Wnioskodawca sprzedaje w Polsce do garbarń i hurtowni garbarskich z przeznaczeniem do wykorzystania w procesie garbowania i wykończania skór. Wyroby akcyzowe o kodach CN 3403 11 00 i 3403 91 00 pod względem chemicznym odpowiadają definicjom i opisom smarów plastycznych.
W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość czy nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe o kodach CN 3403 11 00 i CN 3403 91 00 podlegają opodatkowaniu zerową stawką podatku akcyzowego.
Zdaniem organu podatkowego do wyrobów akcyzowych o kodach CN 3403 11 00 i CN 3403 91 00 stanowiących środki natłuszczające stosowanych w procesie garbowania i wykończania skór, nie znajdzie zastosowania stawka akcyzy określona w art. 89 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy o podatku akcyzowym w wysokości 1180,00 zł/1000 litrów, lecz będą one opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie zgodnie z art. 89 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym.

10 lutego 2020