Podatek akcyzowy | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku akcyzowego
(8 – 12 kwietnia 2019)

1.     Wniesienia do spółki przedsiębiorstwa, w ramach którego prowadzony jest skład podatkowy

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5.04.2019 r. znak: 0111-KDIB3-3.4013.28.2019.3.JS

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą prowadziła skład podatkowy na podstawie pozwolenia wydanego (jeszcze) przez właściwego naczelnika urzędu celnego.  Przedsiębiorca zamierzał wnieść prowadzone osobiście przedsiębiorstwo jako wkład do spółki osobowej. W związku z powyższym zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy w przypadku wniesienia do spółki przedsiębiorstwa, w ramach którego prowadzony jest skład podatkowy Spółka zostanie następcą prawnym również w zakresie wydanego pozwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Organ podatkowy potwierdził, że z chwilą wniesienia całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej (obejmującego prowadzony skład podatkowy) do Spółki komandytowej – będącej spółką prawa handlowego, nieposiadającą osobowości prawnej – Spółka komandytowa wstępuje w prawa i obowiązki osoby wnoszącej do Spółki całe swoje przedsiębiorstwo w zakresie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego oraz kontynuowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w tym składzie podatkowym.

15 kwietnia 2019

Powiązane specjalizacje: