Błędy mniejszej wagi w treści faktury nie ograniczają prawa do odliczenia | ECDP Group

Zespół ECDDP pragnie poinformować, że 4.08.2017 r. została wydana interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, znak 0112-KDIL1-1.4012.189.2017.1.MJ, w której organ podatkowy potwierdził, że brak numeru NIP nabywcy w treści faktury dokumentującej zakup towaru/usługi nie powoduje utraty prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tego dokumentu.

Organ podatkowy przypomniał, że prawo do obniżenia podatku należnego przysługuje w przypadku spełnienia wszystkich przesłanek materialnych wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT). Prawo takie przysługuje podatnikowi VAT (czyli podmiotowi prowadzącemu samodzielną działalność gospodarczą) w stosunku do zakupów, które są związane z wykonywaniem przez tego podatnika działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (dalej VAT). Warunkiem skorzystania z obniżenia kwoty podatku należnego jest spełnienie ww. przesłanek pozytywnych, przy braku jednoczesnego zaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT (przepis ten określa sytuacje, w których podatnik jest pozbawiony możliwości odliczenia podatku naliczonego).

Jak słusznie zauważył Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, faktury stanowią potwierdzenie transakcji realizowanych przez podatników VAT, a ich elementy formalne mają wyłącznie znaczenie dowodowe. Jeżeli dana faktura potwierdza rzeczywiste zdarzenie gospodarcze i zawiera jedynie wadliwości mniejszej wagi (nie wpływające na zniekształcenie obrazu tej transakcji oraz kwot należnych, w tym kwoty podatku VAT), takie jak np. brak numeru NIP nabywcy, wówczas brak jest podstaw do kwestionowania prawa podatnika (nabywcy) do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury. Sytuacja taka nie mieści się w katalogu zdarzeń wymienionych w art. 88 ustawy o VAT.

25 sierpnia 2017

Powiązane specjalizacje: