PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19.10.2018 r., sygn. akt II FSK 1417/16

Ustalanie proporcji w celu opodatkowania części wspólnych nieruchomości

Zasadniczy wątek sporny dotyczył prawidłowego odczytania normy prawnej zawartej w art. 3 ust. 5 u.p.o.l., w odniesieniu do sposobu ustalania proporcji, o której mowa w tym przepisie.

Jak wyjaśnił NSA, prawidłowa wykładnia art. 3 ust. 5 u.p.o.l. prowadzi do wniosku, że w przypadku ustalania proporcji, o której mowa w tym przepisie, odnośnie części wspólnej budynku należy brać pod uwagę powierzchnię użytkową budynku, w którym znajduje się lokal, nie zaś powierzchnię wszystkich budynków znajdujących się na nieruchomości. W ocenie NSA przepis art. 3 ust. 5 u.p.o.l. jest sformułowany jasno – obowiązek podatkowy w zakresie wynikającym z tego przepisu jest wyrażony ułamkiem, w którym w liczniku winna być powierzchnia użytkowa lokalu, a w mianowniku powierzchnia użytkowa całego budynku.

 

 

9 listopada 2018