Wydatki na pakiety medyczne dla rodzin pracowników w kosztach uzyskania przychodów | ECDP Group

ECDDP pragnie zwrócić Państwa uwagę na korzystną dla podatników interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16.02.2017 r., znak 1462-IPPB5.4510.1103.2016.2.BC w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup pakietów medycznych przypadających na członków rodziny pracownika. W powyższej interpretacji organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem podatnika, iż wykupienie pakietów medycznych dla rodzin pracowników wpływa na zwiększenie motywacji tych pracowników, zwiększa ich lojalność oraz przywiązanie wobec pracodawcy, co skutkuje większą efektywnością pracy pracowników oraz zmniejsza ich rotacje w przedsiębiorstwie. Zdaniem organu, dodatkowe świadczenie dla pracowników w postaci zapewnienia opieki medycznej służy również poprawianiu atmosfery w miejscu pracy.

Przedstawiona interpretacja ma o tyle istotne znaczenie, iż dotychczas organy podatkowe często kwestionowały możliwość zaliczenia ww. wydatków do kosztów podatkowych, argumentując, że wydatki na rzecz rodzin pracowników stanowią co do zasady wydatki nie mające związku z prowadzoną działalnością i mające charakter osobisty. Zaprezentowane stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie daje obecnie nadzieję na obronę wydatków na pakiety medyczne dla rodzin pracowników w kosztach uzyskania przychodów pracodawców.

24 kwietnia 2017