Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej | ECDP Group

Zespół ECDDP informuje, że 21.11.2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną, znak: 1462.IPPP3.4512.735.2016.1.JŻ w przedmiocie określenia istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności.

Sprawa dotyczyła Spółki, która zajmuje się projektowaniem, produkcją, sprzedażą, instalacją oraz serwisem systemów nawilżania wysokociśnieniowego. Polscy klienci Spółki składają zamówienia na systemy. Następnie systemy są produkowane w Danii oraz wysyłane i instalowane w Polsce. Proces instalacji systemów u klienta nie jest skomplikowany i wymaga jedynie dokonania stosunkowo prostych czynności technicznych. Spółka nie zatrudnia w Polsce pracowników, oprócz dwóch osób, których głównym zadaniem jest promowanie produktów Spółki, nawiązywanie relacji z klientami na terenie Polski oraz zbieranie i przekazywanie zamówień na Systemy pracownikom Spółki w Danii. Spółka nie posiada nieruchomości ani żadnej innej infrastruktury technicznej w Polsce. Spółka zapytała czy może uznać, że nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności.

Organ podatkowy uznał, że Spółka nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że wykorzystanie w Polsce jedynie zasobów personalnych Spółki, tj. dwóch osób, których zadania mają przede wszystkim charakter promocyjny (tj. są to osoby odpowiedzialne za kontakt z klientami), nie kwalifikuje prowadzonej aktywności Spółki na terytorium kraju jako stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Organ podatkowy wyjaśnił, że podmiot posiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju, jeżeli przy wykorzystaniu na jego terytorium infrastruktury oraz personelu, w sposób zorganizowany oraz ciągły, prowadzi działalność, w ramach której dokonuje czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Organ podkreślił, że pracownicy Spółki nie wykonują na terenie Polski czynności, które są związane z podstawową działalnością Spółki w zakresie projektowania i produkcji systemów nawilżania wysokociśnieniowego, które ma miejsce w Danii. Zatem Organ potwierdził, że Spółka może uznać, iż nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

14 lutego 2017