Ceny transferowe w świetle projektu zmian do Specustawy | ECDP Group

Obecnie wszyscy uważnie obserwujemy prace legislacyjne nad zmianą tzw. Specustawy. W projekcie do ustawy z dnia 21 marca 2020 r. o zmianie Specustawy przewidziano jedną zmianę w przedmiocie transfer pricing w zakresie informacji o cenach transferowych (TPR), która dotyczy wąskiej grupy podatników.

W aktualnym stanie prawnym podmioty powiązane obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych lub realizujące transakcje kontrolowane, objęte zwolnieniem (odpowiednio uregulowanym w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT i art. 23z pkt 1 ustawy o PIT), muszą przekazać Szefowi KAS, informację o cenach transferowych (TPR) za rok podatkowy w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (dla większości podmiotów będzie do 30 września 2020 r.).
Projekt zmian do specustawy przedłuża ten termin właśnie do dnia 30 września 2020 r. w stosunku do grupy podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. (art. 31zb. (specustawa) / zmiana art.  11t ust. 1 ustawy o CIT i art.  23zf ust. 1 ustawy o PIT). Zmiana dotyczy niewielkiego kręgu podmiotów, które de facto zakończyły działalność w roku 2019.

Oznacza to, iż dotąd obowiązujące kalendarium ustawowych terminów w zakresie:

  • sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych [w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego],
  • dołączenia grupowej dokumentacji cen transferowych do lokalnej dokumentacji cen transferowych [w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego],
  • złożenia do urzędu skarbowego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz rynkowości ustalanych cen transferowych transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych [w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego],
  • przekazania Szefowi KAS informacji o cenach transferowych (TPR) [w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego],

– poza wskazanym wyjątkiem, pozostaje aktualne.

Specustaw jest to ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374).

27 marca 2020