Zakupy pojazdów samochodowych – bez zmian w VAT od 2017 | ECDP Group

Zespół ECDDP informuje, że dnia 11 października 2016 r., Rada Unii Europejskiej zaakceptowała wniosek polskiego rządu o przedłużenie do 31 grudnia 2019 r. stosowanych obecnie zasad odliczania podatku VAT w przypadku wykorzystania samochodów w prowadzonej działalności. Oznacza to, że w drodze decyzji wykonawczej RE (nr 2016/1837) zostało przedłużone upoważnienie dla polskiego rządu do stosowania dotychczasowej derogacji (odstępstwa) od dyrektywy VAT (2006/12/WE).

 

Obecne zasady odliczania VAT od samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej obowiązują od 1 kwietnia 2014 r. Zgodę na tę derogację wyraziła Rada 17 grudnia 2013 r., (nr 2013/805/UE), na wniosek polskiego rządu w 2013 r. Derogacja dotyczy ograniczenia prawa do odliczania do 50% kwoty podatku naliczanego z tytułu ponoszenia wszelkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, które nie są wykorzystywane wyłączenie w działalności gospodarczej podatnika.

 

Zaaprobowanie przez Radę wniosku polskiego rządu oznacza, że zostały utrzymane dotychczasowe ograniczenia związane z obowiązującą do tej pory derogacją. Nowa decyzja zmienia bowiem tylko czas jej obowiązywania z 31.12.2016 r. na 31.12.2019 r. Tym samym Ministerstwo Finansów ogłosiło, że decyzja Rady nie będzie wymagała dokonywania zmian w ustawie o VAT, a to oznacza, że derogacja zostanie wdrożona bez opóźnień od 1 stycznia 2017 r. i zgodnie z decyzją Rady będzie ona ona obowiązywać do 31 grudnia 2019 r.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu link do decyzji:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1837&from=PL

15 listopada 2016