Certyfikowany kurs IOD | ECDP Group

ECDP ODO sp. z o.o. zaprasza do udziału w certyfikowanym kursie na Inspektora Ochrony Danych. 

Kim jest IOD i kto powinien go powołać?

IOD zastępuje dotychczasowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Nawet jeśli z przepisów RODO nie wynika, że firma musi wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych, wielu przedsiębiorców czyni to dobrowolnie. Dlaczego? Z uwagi na znaczącą pomoc w zakresie wdrożenia i prawidłowej realizacji przepisów o ochronie danych w firmie. ADO ma znacznie ułatwione zadania, kiedy obowiązki przejmuje profesjonalista.

Celem Kursu jest wykształcenie osób wykonujących funkcję Inspektora Ochrony Danych, osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych a także osób odpowiedzialnych za ochronę danych w przedsiębiorstwach, w których nie powołano IOD.

Kurs IOD będzie prowadzony w formie wykładów i warsztatów, które pozwolą opanować praktyczne umiejętności w działalności osób pełniących funkcję IOD. Uczestnicy otrzymają m.in. wzór Polityki Ochrony Danych, Szablon Analizy Ryzyka oraz Certyfikat IOD. Kurs poprowadzą m.in. eksperci ECDP ODO, EY oraz byli przedstawiciele organu nadzoru.

Materiały do pobrania:

Program kursu

Formularz zgłoszeniowy

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem:

  • w kwestiach merytorycznych: Teresa Grabowska, +48 604 171 771; teresa.grabowska@ecdpgroup.com
  • w kwestiach organizacyjnych: +48 22 202 69 50, contact@ecdpgroup.com

21 sierpnia 2018