Jak profesjonalnie i bezpiecznie wykonywać obowiązki Inspektora Ochrony Danych? | ECDP Group

ECDP ODO Sp. z o.o. zaprasza do udziału w dwudniowym warsztacie pt. „Jak profesjonalnie i bezpiecznie wykonywać obowiązki Inspektora Ochrony Danych?”

Czy warto zostać IOD?

Mimo, że nowością w firmach jest tworzenie stanowisk związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych, to jednak wiele wskazuje na to, że zapotrzebowanie na inspektorów nie będzie słabło, ponieważ po wejściu w życie nowych przepisów, firmy wciąż potrzebują wsparcia w dostosowywaniu wewnętrznych procesów i procedur. W przygotowanym przez firmę Hays zestawieniu najbardziej perspektywicznych zawodów, w których w 2019 r. najłatwiej będzie znaleźć pracę – Inspektor Ochrony Danych (IOD) jest na szóstym miejscu. Dodatkowo, w niektórych państwach członkowskich pojawiły się już pierwsze sankcje finansowe za nieprawidłowe przetwarzanie danych, zatem istotne jest permanentne doskonalenie umiejętności prawidłowego stosowania przepisów o ochronie danych, w tym RODO.

Warsztat IOD

Zachęcamy do udziału w dwudniowym warsztacie, podczas którego uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę niezbędną przyszłym Inspektorom Ochrony Danych w pełnieniu swojej funkcji. Przedstawione informacje, porady i wskazówki będą pomocne w rozwiązywaniu wielu bieżących spraw odnoszących się interpretacji i stosowania, często skomplikowanych aktów prawnych mających wpływ na ochronę danych osobowych. Ułatwią prowadzenie konsultacji z organem nadzorczym w trudnych kwestiach m.in. związanych z wysokim ryzykiem bezpieczeństwa danych. Zapewnią gwarancje fachowości i dołożenia należytej staranności w realizacji obowiązków nałożonych na Inspektora Ochrony Danych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Prelegentami warsztatu są eksperci i praktycy rynkowi, m.in.: byli wieloletni dyrektorzy z urzędu nadzoru, przedstawiciele firm zajmujących się doradztwem zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz analizy ryzyka operacyjnego, a także aktualni IOD, którzy gwarantują przekaz najbardziej aktualnych informacji i proponowanych rozwiązań.

Zachęcamy do rejestracji! Więcej informacji:

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WARSZTACIE

PROGRAM WARSZTATU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Warsztat odbędzie się w Warszawie, w dniach 9-10 kwietnia br.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

  • w sprawach merytorycznych: Teresa Grabowska: +48 604 171 771; teresa.grabowska@ecdpgroup.com
  • w sprawach organizacyjnych: +48 22 202 69 50; contact@ecdpgroup.com

11 marca 2019