Jakie zmiany nastąpiły w minionym tygodniu w obszarze podatku akcyzowego? | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

Ustawa z 04.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Ustawa została podpisana przez Prezydenta 29 lipca 2019 r.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym została szczegółowo opisana w 42 numerze Podatkowego Przeglądu Tygodnia z 15.07.2019 r.

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3499_u.htm

5 sierpnia 2019