Country by country – termin na złożenie powiadomienia [CBC-P] | ECDP Group

W ramach automatycznej wymiany informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów, na podmioty wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych nałożone zostały określone obowiązki sprawozdawcze.

Kogo dotyczy obowiązek składania [CBC-R] ?

CBC-R jest składany, gdy kwota progowa skonsolidowanych przychodów wynosi:

1.      3 250 000 000 zł – w przypadku, gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w złotych,

2.      750 000 000 euro albo równowartość tej kwoty przy stosowaniu innych walut.

Polski podmiot wchodzący w skład grupy podmiotów, powinien pamiętać o wcześniejszym obowiązku powiadomienia Szefa KAS, o tym, czy jest jednostką dominującą, wyznaczoną albo inną jednostką, która złoży informację o grupie podmiotów bądź wskazać – w ramach powiadomienia – jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów [CBC-R]. Powiadomienie należy złożyć na formularzu CBC-P w terminie 3 miesięcy od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy. Zatem dla roku obrotowego trwającego od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., termin na przekazanie powiadomienia upłynie 31 marca 2020 r.

Termin na złożenie CBC-R wynosi 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego. Dla roku obrotowego trwającego od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., termin ten upłynie 31.12.2020 r.

Należy zaznaczyć, że zarówno powiadomienie CBC-P, jak i informacja o grupie podmiotów CBC-R, mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną. Oba formularze są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów, poniżej wskazujemy link do strony:

https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/inne/pozostale-interaktywne/

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2019 poz. 648 t.j. z dnia 8 kwietnia 2019 r.).

24 stycznia 2020