Szkolenie System Intrastat | ECDP Group

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w Szkoleniu: System INTRASTAT nowe rozporządzenie INTRASTAT w roku 2016.
Uruchomienie portalu www.puesc.gov.pl, które odbędzie się dnia 07.11.2016 w Warszawie. Program warsztatów obejmuje:

1.     System INTRASTAT w 2016 roku:

·       informacje Ogólne, zadania statystyki wewnątrzwspólnotowej dotyczącej obrotu towarowego;
·       cel i zasady obowiązku sprawozdawczego w zakresie wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej;
·       obowiązek sprawozdawczy w przypadku prowadzenia handlu towarami z państwami członkowskimi Unii Europejskiej;
·       Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT z późn. zm. /zmiana w roku 2016/;

·       właściwość miejscowa organów celnych;

2.     Ustalanie obowiązku sprawozdawczego:

·       osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT;
·       przedstawicielstwo;
·       wysokość progów statystycznych;
·       wykorzystywanie danych podatkowych z deklaracji VAT do badania poprawności danych przekazanych w deklaracji INTRASTAT (zakres porównywanych danych, przyczyny rozbieżności dostarczanych informacji);

3.     Zasady wypełniania deklaracji INTRASTAT

4.     Reguły wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT:
·       zasady formalne;
·       zasady merytoryczne;
·       instrukcja wypełniania deklaracji INTRASTAT;

5.     Planowane zmiany w systemie INTRASTAT w roku 2016 r. i latach kolejnych:

·       zmiana docelowa;
·       działania zmierzające do osiągnięcia planowanych zmian;

6.     Nomenklatura Scalona (CN):

·       zasady klasyfikowania towarów według CN;
·       uzupełniające jednostki miary;

7.     Incoterms® 2010:

·       zasady wypełniania pola 12 deklaracji INTRASTAT;
·       różnice pomiędzy Incoterms® 2000, a Incoterms® 2010;

8.     Zmienione zasady korygowania zgłoszeń INTRASTAT:
·       systemowe badanie poprawności deklarowanych danych;
·       korygowanie deklaracji (w przypadku zastąpienia uprzednio dokonanego zgłoszenia INTRASTAT, anulowania pozycji towarowej lub jej dopisania, zmiany poszczególnych danych w pozycjach zgłoszenia INTRASTAT);

9.     System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego (wezwania, upomnienia, kary finansowe)

10. Konieczność dopełnienia niezbędnych formalności w zakresie uruchomienia od 01 czerwca 2016 roku portalu www.puesc.gov.pl:

·       wniosek o nadanie uprawnień;
·       migracja danych z poprzednich systemów;

11. Część praktyczna, czyli pytania i odpowiedzi, oraz wypełnianie deklaracji INTRASTAT w przypadku m.in.:

·       dokonywania zgłoszenia towarów w wywozie i przywozie (w tym towarów będących przedmiotem uszlachetniania);
·       korekty deklaracji (dopisywanie i anulowanie pozycji towarowych, zmiana danych);
·       zgłoszenia „zerowego”;
·       zwrotów towarów;
·       transakcji trójstronnych;
·       stosowania uproszczeń;

Dyskusja pytania i odpowiedzi

Na specjalne życzenie, prześlemy Państwu informację o trenerze dedykowanym do szkolenia.

Miejsce skolenia:
Spektrum Tower
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

Czas trwania szkolenia: 10.00 – 16.00  
Cena szkolenia: Koszt uczestnictwa za 1 osobę – 730 zł brutto (w przypadku zgłoszenia do 20.10.2016, cena promocyjna 690 zł)
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch

Zgłoś się już teraz: szkolenia@ecddp.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

13 października 2016