Deklaracje VAT po 1.1.2017 r. | ECDP Group

ECDDP pragnie przypomnieć, że od 1.1.2017 r. podatnicy inni niż mali utracą możliwość składania deklaracji za okresy kwartalne. Dodatkową ważną zmianą będzie wprowadzenie bezwzględnego obowiązku składania deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto, od 1.1.2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 2273). Rozporządzenie to znosi formularz VAT-7D, który był dedykowany podatnikom innym niż mali rozliczającym się kwartalnie. Zmodyfikowany zostanie nowy wzór VAT-9M (7). Formularze VAT-7 (17), VAT-7K (11), oraz VAT-8 (8) nie są modyfikowane.

Nowe rozporządzenie ma zastosowanie do deklaracji składanych za pierwszy miesiąc (kwartał) 2017 r. Dotychczasowe wzory można jednakże stosować najpóźniej do ostatnich deklaracji za 2017 r.

Treść rozporządzenia jest dostępna pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2273/1

4 stycznia 2017