Tax&Roll | nowości w podatku akcyzowym | ECDP Group

Sprawdź, co istotnego wydarzyło się w minionym tygodniu w zakresie wyroków sądowych, interpretacji podatkowych i procesu legislacyjnego.

Pobierz cały #PodatkowyPrzeglądTygodnia nr 128

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 09.04.2021 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.27.2021.1.MW

Brak opodatkowania obrotu glikolem propylenowym, gliceryną farmaceutyczną, aromatami spożywczymi oraz ich mieszaninami, przeznaczonymi do celów innych niż wykorzystanie w papierosach elektronicznych

Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą detaliczną liquidów (płynów do e-papierosów) i aromatów do e-papierosów. Wnioskodawca zamierza rozszerzyć działalność o zakup i odsprzedaż glikolu propylenowego, gliceryny farmaceutycznej i koncentratów aromatów spożywczych oraz ich mieszanin. Wyroby będą nabywane w postaci gotowej i bez żadnej ingerencji ze strony Wnioskodawcy odsprzedawane. Producenci tych wyrobów nadali im przeznaczenie inne niż do wykorzystania w papierosach elektronicznych. Na etykietach tych wyrobów wyraźnie jest zaznaczone, że będą to wyroby nieprzeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych, z przeznaczeniem do celów spożywczych, do celów przemysłowych, do dalszego przerobu itp. Wnioskodawca będzie odsprzedawał nabyty glikol propylenowy, glicerynę farmaceutyczną, koncentraty aromatów spożywczych oraz ich mieszaniny z przeznaczeniem innym niż do wykorzystania w papierosach elektronicznych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy planowana działalność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Zdaniem organu podatkowego przy założeniu, że ww. wyroby nie będą przez Wnioskodawcę nabywane i sprzedawane z przeznaczeniem do użycia w papierosach elektronicznych, to planowana działalność polegająca na nabywaniu i odsprzedaży glikolu propylenowego, czystej gliceryny i aromatów spożywczych oraz ich mieszanin z przeznaczaniem innym niż do użycia w papierosach elektronicznych i bez oznaczeń sugerujących takie użycie nie będzie opodatkowana podatkiem akcyzowym.

 

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 09.04.2021 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.26.2021.1.MW

Brak opodatkowania obrotu nikotyną, solami nikotyny i CBD oraz ich mieszaninami z glikolem propylenowym, czystą gliceryną i aromatami spożywczymi, przeznaczonymi do celów innych niż wykorzystanie w papierosach elektronicznych

Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą detaliczną liquidów (płynów do e-papierosów) i aromatów do e-papierosów. Wnioskodawca zamierza rozszerzyć działalność o zakup i odsprzedaż nikotyny, soli nikotyny i CBD oraz ich mieszaniny z glikolem propylenowym, czystą gliceryną i aromatami spożywczymi. Wyroby te będą nabywane w postaci gotowej do sprzedaży detalicznej i bez żadnej ingerencji ze strony Wnioskodawcy odsprzedawane. Producenci tych wyrobów nadali im przeznaczenie inne niż do wykorzystania w papierosach elektronicznych. Na etykietach tych wyrobów wyraźnie jest zaznaczone, że będą to wyroby nieprzeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych, z przeznaczeniem do celów spożywczych, do celów przemysłowych, do dalszego przerobu itp. Wnioskodawca będzie odsprzedawał nabytą nikotynę, sole nikotyny i CBD oraz ich mieszaniny z glikolem propylenowym, czystą gliceryną i aromatami spożywczymi z przeznaczeniem innym niż do wykorzystania w papierosach elektronicznych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy planowana działalność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Zdaniem organu podatkowego zakładając, że wyroby  takie jak: nikotyna, sole nikotyny i CBD oraz ich mieszaniny z glikolem propylenowym, czystą gliceryną i aromatami spożywczymi nie będą przez Wnioskodawcę nabywane i sprzedawane z przeznaczeniem do użycia w papierosach elektronicznych to planowana przez Wnioskodawcę działalność nie będzie opodatkowana podatkiem akcyzowym.

 

PROCES LEGISLACYJNY

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30.03.2021 r. uchwalona została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przewiduje m.in.:

  • obowiązek prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej od 1 stycznia 2022 r.,
  • obowiązek składania deklaracji akcyzowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 1 lipca 2021 r.,
  • obowiązek składania – za okresy kwartalne – deklaracji akcyzowych w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

Większość przepisów wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=521AFB30B162F8D9C125865400378581

19 kwietnia 2021

Powiązane specjalizacje: