Informacje podsumowujące w obrocie wewnątrzwspólnotowym – zmiany od 1.1.2017 r. | ECDP Group

ECDDP ponadto przypomina, że od 1.1.2017 r. informacje podsumowujące dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych będą obowiązkowo składane za okresy miesięczne. Tym samym zlikwidowana jest możliwość składania ich za okresy kwartalne. Co istotne, jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia deklaracji jest forma elektroniczna.

Ponadto, zgodnie z obowiązującym od nowego roku rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz.U. poz. 2268) nastąpi zmiana formularzy:

  1. VAT-UE (4) za pomocą którego składa się informacje podsumowujące, oraz

  2. VAT-UEK (4) właściwego dla ich korekt.

Nowe wzory stosuje się począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r. Niemniej jednak, podatnicy będą mogli stosować dotychczasowe wzory nie później niż do rozliczenia za czerwiec 2017 r.

Rozporządzenie jest dostępne na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2268/1

4 stycznia 2017