Publikacje Ministerstwa Finansów – zmiany w podatku VAT | ECDP Group

Ministerstwo Finansów wydało dwa istotne objaśnienia podatkowe oraz jeden komunikat, które dotyczą dynamicznych zmian w podatku VAT. Poniżej przedstawiamy, czego dotyczą publikacje oraz zamieszczamy linki do pełnych treści opublikowanych na stronach Ministerstwa Finansów.

 

1.     Objaśnienia podatkowe z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie mechanizmu podzielonej płatności.

Objaśnienia mają za zadanie przedstawienie zasad działania na gruncie podatku VAT mechanizmu podzielonej płatności w jego obligatoryjnej formie oraz zmian wpływających na model fakultatywny. Objaśnienia te stanowią uzupełnienie do wcześniej wydanych objaśnienia podatkowych z dnia 29 czerwca 2019 r., który dotyczyły fakultatywnego stosowania MPP.

Link do objaśnień: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-23-grudnia-2019-r-w-sprawie-mechanizmu-podzielonej-platnosci

 

2.     Objaśnienia podatkowe z dnia 20 grudnia 2019 r. wykaz podatników VAT.

Objaśnienia dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT. Celem objaśnień jest:

1)     przedstawienie zasad korzystania z informacji zawartych w Wykazie oraz możliwości dokonywania weryfikacji informacji o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień dla celów VAT;

2)     ułatwienie prawidłowej realizacji obowiązków związanych z dokonywaniem płatności na rachunki zawarte w Wykazie;

3)     wyjaśnienie zasad wyłączania z kosztów uzyskania przychodów i zwiększania przychodów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT nabywcy towarów i usług lub osoby trzeciej za zaległości podatkowe dostawcy w przypadku dokonania płatności na rachunek spoza Wykazu oraz możliwości uniknięcia tych negatywnych skutków.

Link do objaśnień: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-20-grudnia-2019-r-wykaz-podatnikow-vat

 

3.     Komunikat w sprawie implementacji dyrektywy 2018/1910, tzw. pakiet Quick Fixes.

Polska jest zobowiązana do dnia 31 grudnia 2019 r. wdrożyć do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi. Jednakże, jak podaje Ministerstwo Finansów, wdrożenie dyrektywy w terminie jest niemożliwe, a dyrektywa odnosi bezpośredni skutek w polskim porządku prawnym i może być stosowana przez polskich podatników.

Dokument prezentuje zasady stosowania przepisów dotyczących VAT po 1 stycznia 2020 r. w związku z brakiem implementacji dyrektywy 2018/1910 i wyjaśnia sposób postępowania w okresie przejściowym.

Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/finanse/implementacja-dyrektywy-20181910-dot-tzw-pakietu-quick-fixes

31 grudnia 2019