Koronawirus || Wniosek w trosce o dobro podatników | ECDP Group

Podjęliśmy działania w trosce o podatników

W związku z pandemią koronawirusa i konsekwencjami społeczno-gospodarczymi z niej wynikającymi, w trosce o dobro wszystkich podatników, ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy Sp.K. w dniu dzisiejszym złożyło pismo do Ministra Finansów oraz Ministra Rozwoju  z prośbą o wprowadzenie przepisów umożliwiających ochronę interesów podatnika.

Naszym zdaniem, pakiet osłonowy dla przedsiębiorców powinien zostać rozszerzony o zawieszenie terminów zawitych wynikających z prawa podatkowego, których upływ następuje w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego.

Mowa tutaj o dochowaniu terminów m.in. odwołań, skarg, zażaleń, wyjaśnień, wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego itp.

Żywimy wielkie nadzieje, że nasze postulaty zostaną uwzględnione w projektowanej specustawie.

Zapoznaj się z naszymi postulatami tutaj.

13 marca 2020